Gæstetræning i Sport og Fitness Vinderup

Alle der ikke er medlem af Sport og Fitness Vinderup må få 1 gratis prøvetræning i centeret, for at se om centeret er noget for dem. Gæstetræningen skal ske i følge aftale med centeret og kan ske i receptionen eller på mail til vinderup@sportogfitness.dk

Herefter har gæsten følgende muligheder:
1. Betale 50 kr. pr. gang via mobilepay på nr. 25960. Man kan træne i de bemandede åbningstider eller efter aftale med personalet på mail vinderup@sportogfitness.dk. Kender gæsten et medlem i forvejen kan disse følges ad, og gæsten betaler 50 kroner på mobilepay ved ankomst i receptionen – uanset om centeret er bemandet eller ubemandet. 

2. Melde sig ind på et DIBS medlemskab og få fri adgang til centeret – se priser her.

Dit medlemskort er personligt

Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Brud på disse regler medfører bøde på 500 kr. og kan i slemme tilfælde give Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.