Sport og Fitness ønsker, at være forankret i lokalsamfundet, med fokus på faglighed og sundhed. Vores placering i Vinderup hallen skaber muligheden for synergi og samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv. Ønsker du en firma- eller foreningsaftale hos os, skal du/i være mere end velkomne til at kontakte os på telefon 40 85 04 40 eller mail vinderup@sportogfitness.dk

Aftale med Vinderup Realskole

Sport og Fitness Vinderup samarbejder med Vinderup Realskole. Skolen benytter vores faciliteter til afvikling af skolen mange valgfag og træningstilbud. Det vil derfor være ekstra trængsel i fitnesscenteret på udvalgte tidspunkter og dage. Sport og Fitness Vinderup og skolen, har så vidt muligt prøvet, at udnytte centeret stille stunder til afviklingen af skoleholdene, for at undgå, at være til gene for centeret øvrige medlemmer.

Skolefitnesshold i Sport og Fitness Vinderup
Mandag   08:15 – 09:15   Lifestyle10. klasse
Mandag   09:00 – 12:00    E-sport – 9.- 10. klasse
Onsdag    14:00 – 15:00    Skolefitness – 8 – 9. klasse
Fredag     07:00 – 08:00   Morgentræning – 7.-8. klasse

Aftale med Vinderup svømmehal

Sport og Fitness Vinderup samarbejder med Vinderup svømmehal, hvilket giver adgang til fitness inkl. svømning. Medlemskaber inkl. svømning =
Basis PBS inkl. svømmehal: kr. 299,00 pr. måned
Studerende PBS inkl. svømmehal: kr. 275,00 pr. måned
Pensionister PBS inkl. svømning: kr. 275,00 pr. måned
Følkort inkl. svømning – barn under 14 år PBS: kr. 200,00 pr. måned

Svømningen kan foregå i svømmehallens officielle åbningstider:
1. august til 30 juni
Mandag              17:00 – 20:00
Tirsdag               LUKKET
Onsdag              19:00 – 21:00
Torsdag              06:45 – 08:00
Fredag                16:00 – 18:00
Lørdag                10:30 – 13:00
Søndag               13:30 – 16:30

Åben: 2. påskedag, 2. pinsedag samt 27., 28., 29. december kl. 13.30 – 16.30.
Lukket: Skærtorsdag, langfredag, påskedag, st. bededag,
kr. himmelfartsdag, pinsedag, 24., 25., 26., 30., 31. december
samt 1. januar.

Firma- og foreningsaftaler

Vinderup Håndbold

VRH HK er et udspring af Vinderup IK. I april 1976, blev håndboldafdelingen skilt fra fodbolden, og man lavede en sammenlægning med herre-afdelingen i Ejsing Boldklub. Klubben kom til at hedde Vinderup Håndbold Klub (VHK). Denne sammenlægning fortsatte i ca. halvandet år, hvor efter Ejsing startede for sig selv. Vinderup bibeholdt navnet indtil 1979, hvor klubben blev lagt sammen med Vinderup KFUM. Man beholdte KFUM-navnet, da man derved kunne gøre brug af kursusvirksomheden hos KFUM Idræt i Danmark.

I april 1991 blev vi så lagt sammen med håndboldafdelingen i Ryde/Handbjerg Ungdoms- og Idrætsforening. Klubben kom nu til at hedde: VRH HK ’91. I maj 2009 indgik vore senior herrer, en samarbejdsaftale med senior herrerne i Ejsing Boldklub. Det nye navn for dette samarbejde er: Team EBK/VRH 09. Team EBK/VRH 09 refererer til bestyrelsen i VRH HK ’91.
– samarbejdet ophørte fra august 2013.

Vinderup håndboldklub har sin daglige gang i Vinderup hallen. Klubben har et bredt udsnit af spillere, som dækker over aldersgrupperne U6-U16,  jyllandsserie damer og herrer, samt serie 2 dame og herrer. Hvis du vil vide mere om klubben, så læs mere her.

Vinderup Realskole

Vinderup Realskole blev grundlagt d. 1. oktober 1918. Skolen har en driftsaftale med Holstebro kommune, der indebærer, at de er en af kommunens overbygningsskoler. Endvidere er de det ene af Holstebro kommunes to 10. klasses tilbud. De har et 10. klasses tilbud med et stærkt fagligt indhold, der tilbyder både en gymnasiel og erhvervsrettet linje. Derudover er der mulighed for at vælge en af følgende profiler: E-sport, Lifestyle eller Hands-on. I indeværende skoleår er der ca. 230 elever fordelt på to 7. klasser, fire 8. klasser, tre 9. klasser og to 10. klasser. 

Vinderup Realskole er en velfungerende privatskole, der tilbyder undervisning fra 7. til 10. klasse. De lægger vægt på et højt fagligt niveau i undervisningen. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer er en betingelse for den gode kvalitet i undervisningen. Derfor underviser lærere på Vinderup Realskole i deres linjefag eller fag, som de har opnået tilsvarende kompetence i.

De har fokus på elevernes trivsel gennem et godt klassemiljø, hvor eleverne udvikler sig fagligt, personligt og socialt og dermed får det optimale ud af undervisningen. Derudover er forældrenes engagement en vigtig grundsten i skolens fundament. Skolen har et højt informationsniveau, og vi forventer en god kontakt mellem skole og hjem, hvor alle parter indgår i en konstruktiv og positiv dialog med hinanden. Læs mere om skole her.

Gammel Vinderup Dagpleje